Skip to main content


Teknoloji ve Yazılım Sektörünü Gençler Şekillendirecek

Yeni neslin isteklerini doğru algılayabilmek ve beklentilerini karşılayabilmek adına tersine mentorluk programımızın önemine inanıyoruz. Geliştirdiğimiz programla geleceğin çalışanlarını dinlemeye önem veriyoruz. Softtech olarak uyguladığımız #nofilter Tersine Mentorluk programı, yeni neslin, şirketin gelecek iş modellerine, yöneticilerin ve tecrübeli çalışanların fikirlerine yön vermesine imkan sağlıyor.

Softtech olarak eğitim ve kariyer anlamında sektöre yön verecek yeni bir mentorluk programına imza attık. Çalışanların gelişimine ve sürekli öğrenmelerine verdiğimiz önemle çalışmalarını sürdüren Softtech Akademi, Dinamo Danışmanlık ile birlikte #nofilter Tersine Mentorluk programımızı uygulayarak yeni neslin talep, fikir ve düşüncelerini üst yönetimimiz ile paylaşmayı hedefliyor. Üst yönetim ekibimizden ve 31 kişinin bir araya geldiği #nofilter programında hiyerarşiyi ortadan kaldırarak gençlerin iş hayatında fikirlerini özgürce paylaşmasının önünü açıyoruz.

“Yöneticilerin gençlerin fikir ve düşünceleriyle beslenmelerini sağlıyoruz”

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Genel Müdürümüz M. Murat Ertem, “Teknoloji şirketi olarak geleceği görmenin ve anlamanın ilk adımının geleceği dinlemek olduğuna inanarak Dinamo Danışmanlık ile Tersine Mentorluk programına başladık. “#nofilter” isminden de anlaşıldığı gibi engel ve sınırlara takılmadan, ileriye gitmek için açık ve samimi iletişimi temel alan bir program. Yöneticiler olarak bu buluşmalarda geleceğin liderleri olacak arkadaşlarımızın sosyal yaşamdan şirket stratejisine kadar birçok başlıktaki değerlendirmelerini ve geri bildirimlerini alarak uygulamaya geçiriyoruz” dedi.

“Üniversite öğrencilerini de programa dahil ettik”

Programa mentor olarak üniversite öğrencilerini de dahil ettiğimizi belirten Genel Müdürümüz M. Murat Ertem, “Bugün üniversitede okuyan arkadaşlarımız hem sektörümüzün hem de bizlerin geleceği. Onları ve beklentilerini bugünden anlamak insan kaynakları politikamız için de son derece önemli. Amacına inanılan ve çalışılmak istenen bir şirket olmayı sürdürmek için değişen dünyayı dinlemenin, yolumuzu aydınlatacağına inanarak üniversitede okuyan arkadaşlarımızı da programa dahil ettik” dedi.

“Softtech’i gelecek nesillere hazırlıyoruz”

Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran “Gelecek söz konusu olduğunda şirketleri ikiye ayırabiliriz: Gelecek engelliler ve gelecek uyumlular. Gelecek uyumlu şirketler yeni nesli hem çalışan hem tüketici/müşteri kimlikleriyle yakından tanıma ve önceki kuşak liderlerini farklı bakış açılarına uyumlama çevikliği gösterenler. Tersine mentorluk programlarıyla gençlerin duygularını, fikirlerini, beklentilerini önceki kuşak liderlerle ilk elden paylaşmasını sağlayarak, şirketlerin gelecek nesli daha iyi algılamasına, daha fazla insan odaklı sistemler kurgulamasına yardımcı oluyoruz. Softtech’te uyguladığımız programda yalnızca teknolojiye ilişkin konuları değil, geleceğin işdünyasının yetkinliklerini ve yeni liderlik paradigmasını da ele alıyoruz. İş dünyasının yeni yıldızlarının sesine kulak vererek, Softtech’i gelecek nesillere hazırlıyoruz.” dedi.

Mayıs ayında başlayan ve Aralık ayına kadar devam edecek programımız ile birlikte, yeni nesil çalışanların nasıl liderler olacağı, yeni neslin nasıl bir liderlik beklediği, şirket vizyonuna bakışı ve müşteri deneyimi gibi konuları ele alacağız.