Hakan Aran

Yönetim Kurulu Başkanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Hakan Aran, yüksek lisansını Başkent Üniversitesi’nde İşletme alanında yaptı. Kariyerine 1990 yılında Türkiye İş Bankası Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde stajyer yazılım uzmanı olarak başladı. 1999 yılında Müdür Yardımcılığı, 2002 yılında Grup Müdürlüğü ve 2005 yılında Yazılım Geliştirme Müdürlüğü görevlerini üstlendikten sonra 17 Temmuz 2008 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseldi. 23 Mart 2011 tarihinden bu yana Softtech’te Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Hakan Aran’ın “Süreç Yönetimi ve Müşteri Odaklı Bankacılık Yaklaşımını Destekleyen Bilgi Teknolojileri Modeli” konusunda işletme yüksek lisans tezi bulunmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Sabri Gökmenler, yüksek lisansını da ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nde tamamladı. Kariyerine 1991 yılında Türkiye İş Bankası Bilgi İşlem Müdürlüğünde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak başladı. 2000 yılında Müdür Yardımcısı, 2004 yılında da Grup Müdürü oldu. 2006-2008 yılları arasında Softtech’de iştirak görevini sürdüren Sabri Gökmenler, 2008 yılında Türkiye İş Bankası Bilgi Teknolojileri Mimari ve Güvenlik Yönetimi Müdürü oldu. 2012 yılında atandığı Bilgi Teknolojileri Müdürü görevine halen devam etmekte olan Sabri Gökmenler, 12 Mart 2013 tarihinden bu yana Softtech’te Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Sabri Gökmenler

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sabri Gökmenler

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Sabri Gökmenler, yüksek lisansını da ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nde tamamladı. Kariyerine 1991 yılında Türkiye İş Bankası Bilgi İşlem Müdürlüğünde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak başladı. 2000 yılında Müdür Yardımcısı, 2004 yılında da Grup Müdürü oldu. 2006-2008 yılları arasında Softtech’de iştirak görevini sürdüren Sabri Gökmenler, 2008 yılında Türkiye İş Bankası Bilgi Teknolojileri Mimari ve Güvenlik Yönetimi Müdürü oldu. 2012 yılında atandığı Bilgi Teknolojileri Müdürü görevine halen devam etmekte olan Sabri Gökmenler, 12 Mart 2013 tarihinden bu yana Softtech’te Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Canan Mutlu

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Canan Mutlu, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İngilizce İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Finans sektörüne atılmadan önce ülkemizin ısıtma-havalandırma sektöründe önde gelen firmalarında mühendis olarak çalıştı. Finans sektöründe kariyerine Türkiye İş Bankası’nın İştirakler Bölümünde Uzman Yardımcısı olarak başlayan Mutlu, 2009 yılında İş Bankası İştirakler Bölümü’nde Müdür Yardımcısı, 2016 yılında da Birim Müdürü görevini üstlendi. Canan Mutlu, 27 Kasım 2015 tarihinden bu yana Softtech’te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Engin Çakıcı, kariyerine 1998 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Gayrettepe/ İstanbul Şubesi’nde Stajyer Kredi Uzman Yardımcısı olarak başladı.2002 yılında tayin olduğu Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde 2007-2011 yılları arasında Müdür Yardımcısı, 2011-2018 yılları arasında ise Birim Müdürü olarak görev yaptı. 30 Ocak 2018’de Krediler Portföy Yönetimi Müdürü olarak atanan Engin Çakıcı, 19 Mart 2019’da Softtech A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Engin Çakıcı

Yönetim Kurulu Üyesi

Engin Çakıcı

Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Engin Çakıcı, kariyerine 1998 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Gayrettepe/ İstanbul Şubesi’nde Stajyer Kredi Uzman Yardımcısı olarak başladı.2002 yılında tayin olduğu Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde 2007-2011 yılları arasında Müdür Yardımcısı, 2011-2018 yılları arasında ise Birim Müdürü olarak görev yaptı. 30 Ocak 2018’de Krediler Portföy Yönetimi Müdürü olarak atanan Engin Çakıcı, 19 Mart 2019’da Softtech A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Hüsnü_Mete_Güneş

Hüsnü Mete Güneş

Yönetim Kurulu Üyesi

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Hüsnü Mete Güneş, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi dalında tamamladı. Kariyerine ilk adımı 2000 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak attı. 2008’de Proje ve Değişim Yönetimi Başkanlığı’nda Müdür Yardımcısı, 2009’da Alternatif Dağıtım Kanalları Strateji Bölümü’nde Müdür Yardımcısı, 2012’de Dijital Bankacılık Bölümü’nde Müdür Yardımcısısı ve 2013’te Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016 ‘da Bireysel Kredi ve Kart Operasyonları Müdürü olan Hüsnü Mete Güneş, 28 Aralık 2017’de Dijital Bankacılık Müdürü olarak atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Serkan Uğraş Kaygalak, kariyerine 1997 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığımızda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2006 yılında Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı ve 2008 yılında Tarsus Şubesi Müdürü olarak görev yaptı. 2010 yılında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olan Kaygalak, 29 Nisan 2013 tarihinde Kartlı Ödeme Sistemleri Müdürü olarak atandı. 24 Mart 2015 tarihinden bu yana Softtech’te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serkan Uğraş Kaygalak

Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Uğraş Kaygalak

Yönetim Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Serkan Uğraş Kaygalak, kariyerine 1997 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığımızda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2006 yılında Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı ve 2008 yılında Tarsus Şubesi Müdürü olarak görev yaptı. 2010 yılında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olan Kaygalak, 29 Nisan 2013 tarihinde Kartlı Ödeme Sistemleri Müdürü olarak atandı. 24 Mart 2015 tarihinden bu yana Softtech’te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sezgin Lüle

Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Sezgin Lüle, 1998 yılında Organizasyon Müdürlüğümüzde Organizasyon ve Metot Uzman Yardımcısı olarak işe başladı. 1999 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Müfettiş Yardımcısı olarak atandı. 2004 yılında The University of Birmingham’da Uluslararası Bankacılık ve Finans konusunda yüksek lisans programını tamamladı. 2008-2011 yılları arasında Proje ve Değişim Yönetimi Başkanlığı’nda Müdür Yardımcısı ve Birim müdürü olarak görev yaptı. 2011 yılında Kurumsal Mimari Bölümü’nde aynı unvanla görev alan Lüle, 27 Nisan 2017 tarihinde Kurumsal Mimari Bölüm Müdürü olarak atandı. 14 Mayıs 2014 tarihinde İş Portföy, 7 Haziran 2017 tarihinde Softtech Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.