Skip to main content

“Burada Bir Bug Var” projemiz ile dilde eşitliği teşvik ediyoruz

 

Teknoloji sektöründe eril dil kullanımını minimuma indirmek için şirket içerisinde
“Burada Bir Bug Var” projesi başlattık; ilk adım olarak, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi’ni yayınladık. “Eşitlik dilde başlar!” söylemini sahiplendiğimiz projemiz ile şirket yazışmalarında Cinsiyetsiz Sözlük kullanımını teşvik ediyoruz.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin (CEİD) toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmak amacıyla farklı alanlarda var olan eşitsizlikleri saptamaya yönelik çalışmaları kapsamında hazırladığı izleme raporuna göre Türkiye, 2010-2020 döneminde 56,5 puanla 36 OECD ülkesi arasında 35’inci sırada yer alıyor. Raporda,  2016 yılında kadınların istihdam oranı yüzde 30,6 iken bu oranın 2021 yılında yüzde 28,0’a düştüğü ifade ediliyor. İşgücüne dâhil olmayan kadınların oranı da 2016’da yüzde 67,5 iken 2021 yılında bu oranın yüzde 69,7’ye yükseldiği aktarılıyor. Söz konusu eşitsizlikleri gidermek adına birçok sektörde farkındalık projeleri geliştiriliyor.  Teknoloji sektöründe değişime öncülük eden şirketlerden biri olarak bu kapsamda önemli bir adım atıyoruz.

Softtech olarak potansiyellerini geliştirme yolunda her insanın eşit olduğuna inanıyoruz ve toplumsal cinsiyet eşitliğini daha verimli ve sürdürülebilir çalışmanın olmazsa olmaz koşulu olarak kabul ediyoruz. Bu koşulları içselleştirmek ve kapsayıcı bir çalışma kültürü oluşturmak için “Burada Bir Bug Var” projesini başlattık. Teknoloji alanında öne çıkacak projemizle; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önemli nedenlerinden biri olan cinsiyetçi sözcükler konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

 “Başka bir dünya mümkün olabilir mi?”

Teknolojideki eril dili sıfırlamaya ve dilde eşitlik sağlamaya yönelik hazırlanan projeyi anlatan Genel Müdürümüz M. Bülent Özçengel, “Hepimizin farkında olduğu, fakat uzun yıllardan beri sistematik olarak normalleştirildiği için üzerimizdeki etkisinin ne kadar büyük olduğunun bilincinde olmadığımız, içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın yadsınamaz gerçeklerinden biri: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Başka bir dünya mümkün olabilir mi? diyerek çıktığımız bu yolda; cinsiyet eşitsizliğinin en yoğun yaşandığı sektörlerden biri olan teknoloji sektöründe değişim ve gelişim gösteren öncü şirketlerden biri olarak bu alanda da öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Geçmişten gelen kalıp yargılara karşı daha bilinçli ve hassas bir çalışma kültürü yaratma hedefimizi gerçekleştirebilmek amacıyla şirket içerisinde inisiyatif alarak bir proje ekibi kurduk. Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik Uzmanı sevgili Ebru Nihan Celkan’dan danışmanlık aldık. Daha kapsayıcı ve destekleyici bir çalışma kültürü yaratmak adına aksiyon planı oluşturduk. Aksiyonların ilk belirteci olarak da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi’ni hazırlayarak çalışma arkadaşlarımızla paylaştık. Bu rehberin, içinde büyük bir yaratıcılık barındıran çeşitliliğin kıymetli bir değer olduğunu hatırlatmak, herkesin kendisi olma cesaretini gösterebildiği ve en gerçek haliyle var olabildiği bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli iç görüleri barındırdığına inanıyoruz” dedi. 

“Eşitlik dilde başlar, dilde biter”

Hatalı kodları yani bug’ları ortadan kaldırmanın en etkili yollarından birinin güncellemeler olduğunu ifade eden Genel Müdürümüz M. Bülent Özçengel; “Sektörümüzdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliği olarak tanımlanacak olan her türlü sistem açığını etkisiz hale getirmek istiyorsak, ilk güncellemeyi dilimizde yapmamız gerekiyor. Eşitlik dilde başlar, dilde biter. Bu görüşten hareketle eşitlik dilini öğrenebilmemiz ve içselleştirebilmemiz, doğru bildiğimiz ve kabul ettiğimiz, farkında olmadan başkasında geri dönülemez yaralar açtığımız tüm cinsiyetçi sözcüklerin ve kalıpların farkına varabilmemiz, dilimizde güncelleme yapabilmemiz adına Cinsiyetsiz Sözlük’ü Inovasyon Ekibimizin gönüllü desteği ile hazırladık ve şirket e posta yazışmalarımızda kullanmaya başladık. Kendi çalışma ortamımızdan başlayan ama etkisinin büyük bir dönüşüme vesile olacağına inandığımız bu projeden dolayı oldukça mutluyuz’’ şeklinde konuştu.