Skip to main content

GullsEye Liman Otomasyon Sistemi günümüz modern limanlarında verilen Konteyner, RoRo, Genel Yük, Antrepo ve Kapalı ambar hizmet süreçlerini hızlandırmaya, sağladığı görsellerle kullanıcının işini kolaylaştırmaya ve verimliliği artırmaya devam ediyor.

Tüm kurumların temel hedefi operasyonel verimliliği, müşteri memnuniyetini artırmak ve denetlenebilir bir yapıya sahip olmaktır. Karmaşık sistemlerin, insan aktivitelerinin ve makine etkileşimlerinin artması bu hedefe ulaşmayı olduğundan daha güç bir hale getirmektedir.
Liman sahalarının büyüklüğü, personel sayısı, ekipman sayısı, gemi trafiği ve yük elleçleme boyutu düşünüldüğünde, limanda bir gün içinde yapılan insan ve makine aktiviteleri binlerce olabilmekte ve yapılan işin organizasyonu gün geçtikçe karmaşıklaşmaktadır.

GullsEye Liman Otomasyon Sistemi ise tüm bu karmaşık yapıyı çözümlemek ve verimliliği artırmak için tasarlandı.

Tüm operasyonları, el terminalleri ve dokunmatik ekranlar kullanarak, kablosuz iletişim ile gerçekleyerek, personel ve departmanlar arası iletişimi anında sağlayan sistem, bilgi akışından kaynaklanan gecikmeleri ve iş kayıplarını ortadan kaldırıyor.

Yapılacak tüm işleri önceden önceden planlayarak operasyon maliyetini düşürdüğü gibi Simülasyon yetenekleri ile operasyon sırasında çıkacak çeşitli sürprizlere karşı önceden hazırlıklı olma ve daha etkin bir biçimde müdahale imkanı da sunuyor. İzleme ve raporlama araçları ile operasyonel ve mali veriler üzerinde de kapsamlı kontrol sağlıyor.

Bir Softtech girişimi olan GullsEye, teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanıyor. 3D modelleme ile liman tasarımı, liman izleme ve planlama işlevlerini yerine getiren sistem, Wireless ve GPS özellikleriyle de iletişim faaliyetlerini sağlıyor.

GullsEye sahip olduğu tüm teknolojilerle limanlar için en etkili çözüm sistemlerinden biri olmaya devam ediyor.