Skip to main content

GİZLİLİK POLİTİKASI
Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. (“Softtech”) olarak internet sitemizi ziyaret etmeniz veya uygulamalarımızı kullanmanız nedeniyle elde ettiğimiz bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmekteyiz. Bu yaklaşımımızın aynı zaman yasal yükümlülüğümüz olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, Softtech tarafından bilgilerinizin işlenmesi veya aktarılması koşullarının ne olduğunu, bilgilerinizin ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Bilgilerinizin korunması ve mevzuata uygun davranma konusunda azami özen gösterilmesine dair yaklaşımımız çerçevesinde, tüm çalışanlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti en yüksek düzeyde göstermesini sağlamak için, bilgilerinizin korunmanı önemle gözetmekteyiz. Softtech tarafından sizlere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.

1. GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI
Sunulan Hizmetin bir parçası olarak Softtech, Hizmet alan sizlere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir veya aktarabilir. Bu bilgilerin edinimi veya aktarım faaliyeti, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Softtech sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası Softtech’in kendi kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü kişilere ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü kişilerce Softtech internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Softtech’in sponsor olduğu ve/veya katıldığı üçüncü kişi internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü kişilere kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı veya işlediği kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Softtech sorumlu değildir.

2. KİŞİSEL VERİLER
Softtech tarafından verilen Hizmetlerin devamlılığının sağlanabilmesi başta olmak üzere tarafınıza sunulmuş olan aydınlatma metninde belirtilmiş olan amaçlarla kişisel verileriniz otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmakta olup, sınırlı ve ölçülü bir şekilde işlenmektedir. Softtech tarafından kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilir. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişiler; iş ortaklarımız, iştiraklerimiz, bağlı ortaklıklarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz veya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Softtech, sizi kişisel veri işleme veya aktarım faaliyetleri kapsamında aydınlatmakta ve gerekmesi halinde açık rızanıza başvurmaktadır.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin detaylı bilgilere ziyaret ettiğiniz internet sitesi veya Hizmet aldığınız uygulama aracılığıyla Softtech tarafından sunulan Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

3. GÜVENLİK
Softtech tarafından verilerinizin işlenmesi sırasında uygulanan güvenlik önlemleri aşağıdaki gibidir:

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Firewall ile dışarıdan içeriye olan erişimler engellenmektedir.
 • DLP (Data Loss Prevention) ürünü ile veri sızıntıları takip edilmektedir.
 • Sunucular üzerinde Nessus ürünü ile zafiyet taraması yapılmaktadır.
 • İç ağa giriş için iki faktör doğrulamalı VPN bağlantısı kullanılmaktadır.
 • E-Posta üzerinden gelebilecek saldırılara karşı güvenlik ürünleri kullanılmaktadır.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Tekniğin bilinen durumu uyarınca en üst seviyedeki yazılımsal ve donanımsal güvenlik önlemleri alınmaktadır.

4. ÇEREZ KULLANIMI
Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerezler”) internet siteleri ya da uygulamalarımızı kullanmanız halinde tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi cihazlarınıza yerleştirilen küçük dosyalardır. Çerezler sayesinde internet sitelerimiz ve uygulamalarımıza ait sunucular size ait cihazları tanıyarak örneğin dil tercihlerinizi, kaydedilmiş kullanıcı adı ve şifrelerinizi veya alışveriş sepetinizde yer alan ürünlerin hatırlanmasını, site üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar. Çerezler ayrıca internet sitelerimizi ya da uygulamalarımızın ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize yardımcı olur.

Kullanılan çerezler hakkında daha detaylı bilgi almak için kullandığınız veya ziyaret ettiğiniz Softtech internet sitesi ve uygulamalarımızda bulunan Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

5. BİLGİ GÜNCELLEME VE DEĞİŞİKLİK
Softtech, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası’nın içeriğini önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Softtech internet sitesinde ilan edilecektir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline www.softtech.com.tr adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikası’nın değiştirilmesinden sonra Softtech’in Hizmet ve/veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Softtech’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince sahip olduğunuz haklarınıza yönelik başvurularınızı aşağıdaki adresler üzerinden Softtech’e iletebilirsiniz:

 • Yazılı Başvuru: Kişisel Veri Başvuru Formumuzu doldurarak talebinizi İTÜ Ayazağa Kampüsü Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi İTÜ Teknokent ARI-3 Binası No: 4 Kat: 4-5 34469 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya aşağıda yer alan Kep adresine veya E-Posta adresine iletebilirsiniz.
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: softtech@hs02.kep.tr
 • E-Posta Adresi: Tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve sistemimize kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@softtech.com.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. (Eğer gönderim yaptığınız e-posta adresi Softtech sisteminde kayıtlı değilse, başvurunuzun güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanması gerekmektedir.)

İletişim bilgileri
Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş.
İTÜ Ayazağa Kampüsü Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Teknokent Arı-3 No:4 Kat-4-5
34469 Maslak-Sarıyer-İstanbul

Tel:+90 850 290 6000 Faks: +90 212 328 1199

Son Güncelleme Tarihi: 10.11.2023