Skip to main content

Data Plateau

Veri merkezli karar vermek ve aksiyon almak üzere tasarlanmış bütünleşik veri platform

Etki

Verilerinizi aktarın, görselleştirin, makine öğrenmesi modelleri kurun, gerçek zamanlı aksiyonlara dönüştürün.

Dönüşüm

Kullanıcılara sürükle – bırak arayüzlerle hızlı ve kolay kullanıma başlama imkanı veren maliyet odaklı tek bir platform sağlayın

Faydalar

Verilerinizi tek bir platformda toplayın

Farklı türde kaynaklardan (API, DB, dosya, kuyruk) toplu/gerçek zamanlı olarak veri toplayın, dönüştürün ve yükleyin

Verilerinizde gizli kalmış bilgileri anlaşılır hale getirin

Zengin görselleştirme seçenekleriyle kendi (self servis) panolarınızı ve raporlarınızı oluşturun ve istediğiniz kişi veya gruplarla paylaşın.

Kod yazmadan makine öğrenmesi modelleri oluşturun, dağıtın ve izleyin

Adım adım kullanıcı arayüzünü izleyerek makine öğrenimi modellerinizi geliştirin ve karşılaştırın, uygulama ortamlarınıza yükleyin ve yaşam döngülerini takip edin.

Veriyi iş akışlarınızın parçası haline getirin

Sürükle ve bırak arayüzüyle işlem kuralları oluşturun, olay kaynaklarına bağlanın ve karmaşık olayları anlamlı bilgilere ve otomatik eylemlere dönüştürün.

Modüller

Data Plateau ile tüm verinizi tek bir platform üzerinde toplayın, analiz edin, özelleştirilmiş iş akışları oluşturun.

Modüller

Data Plateau ile tüm verinizi tek bir platform üzerinde toplayın, analiz edin, özelleştirilmiş iş akışları oluşturun.