Skip to main content

Bilgi Güvenliği Politikası 

Bilgi Güvenliği Politikası, Softtech Bilgi Güvenliği Komitesi tarafından oluşturulmuş ve Genel Müdür değerlendirmesi sonrası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bu Politika’nın uygulanması ile Softtech aşağıdaki kazanımları sağlayacaktır:

 • İş süreçlerinin gereksinimi olarak her türlü bilgi, kapsam dahilindeki birimler, müşteriler ve gereken üçüncü taraflarca en az kesintiyle erişilebilir olacaktır.
 • Bilgilerin bütünlüğü her durumda korunacaktır.
 • Softtech’e, müşterilere ya da üçüncü taraflara ait olmasına bakılmaksızın, üretilen ve/veya kullanılan bilgilerin gizliliği her durumda güvence altına alınacaktır.
 • Bilgi, yetkisiz erişime karşı uygun erişim kontrolü sağlanarak korunacaktır.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tasarımı, uygulaması ve sürdürülmesi amacıyla sistem içinde tespit edilen riskler Risk Yönetimi süreci kapsamında değerlendirilerek işlenecektir.
 • Bilgi varlıkları gizlilik derecelerine göre tanımlanacak, çalışanlar tarafından uygulanması ile gizliliği ve bütünlüğü Varlık Yönetim süreci kapsamında sağlanacaktır.
 • C. yasaları, uluslararası standartlar, endüstri düzenlemeleri ve müşteri sözleşmeleri ile belirlenmiş gereksinimler karşılanacak, bunlar ile uyumlu çalışmalar Uyumluluk Yönetimi süreci kapsamında sağlanacaktır.
 • Kritik iş süreçlerini büyük felaketlerin ve işletim hatalarının etkilerinden korumak amacıyla iş sürekliliği gereksinimleri tanımlanarak iş sürekliliği planı oluşturulacak ve uygulanacaktır. İş sürekliliği süreci kapsamında, iş sürekliliği planının sürekliliği sağlanacak ve test edilecektir.
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını teşvik edecek eğitimler düzenli olarak şirket çalışanlarına ve yeni işe giren çalışanlara sağlanacaktır.
 • Bilgi güvenliğini arttırmak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için önceliklerin gözden geçirilmesi, kaynakların tespit edilmesi ve kaynakların sağlanması için gereken girişimlerde bulunacaktır.
 • Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli tüm ihlalleri rapor edilecek, tekrar etmesini engelleyici önlemler alınacaktır.
 • Çalışma alanlarındaki bilgi varlıklarının “Temiz Ekran / Temiz Masa” prensiplerine uygun olarak korunması için gereken önlemler alınacaktır.