Sosyal Posta Kutusu

SoftTech – Sosyal Posta Kutusu Uygulaması

SOSYAL POSTA KUTUSU,  Kurumların  Facebook ve Twitter üzerindeki  sosyal medya hesaplarına gelen mesajların dinlenebildiği,  ilgili iş sürecleri işlemlerinin  başlatılıp/takip edilebildiği,  bununla birlikte müşterilere kurumsal cevap dönülebilmesinin  sağlandığı  bir sosyal medya platform uygulamasıdır.

Kuruma ait hesapların tümü dinlenip, tek bir iş havuzuna aktarılması ile yönetilmesi sağlanmaktadır. Mesajların havuzlara yetkili kullanıcılara otomatik atanabilmektedir. İş havuzuna düşen mesajlar, mesajların kendi aralarındaki ilişkileri üzerinden kurum ve müşteri arasında dialog mantığı ile gösterilmektedir. Bu sayede yeni gelen bir mesajın hangi mesaj zincirine ait olduğu anlaşılır ve ilişki bu sayede daha da sağlıklı yütütülebilir.

Gelen mesajların daha sağlıklı ele alınması ve yanıtlanması maksadı ile kurum içi süreçlerle entegrasyon kabiliyetleri bulunmaktadır. Gelen mesaja istinaden kurum içi şikayet yönetim süreci, bir başvuru süreci gibi süreçler kuruma özgü çalışmalar yapılarak SOSYAL POSTA KUTUSU üzerinden başlatılabilir.

SOSYAL POSTA KUTUSU  ile  Müşterilerle daha yakın ve anlık iletişim kurulabilmekte, ürün ve hizmetlerle ilgili hızlı geribildirim alınabilmektedir. Böylece müşterilerin beklentileri ve  ihtiyaçları konusunda daha net ve güncel bilgi edinilebilmekte,  etkin şikayet yönetimi özelliği sayesinde  müşterilerin ilgili kanalları daha aktif biçimde kullanmaları sağlanabilmekte ve beraberinde memnuniyet  içeriklerinin de artış görülebilmektedir.

       Sosyal Posta Kutusu Ürününün Başlıca Özellikleri:

 • Facebook ve Twitter  gibi  sosyal medya hesaplarına gelen  mesajların dinlenmesi ve  raporlanması,
 • Sosyal medyadan gelen mesajların sosyal müşteri hizmetleri mantığı ile havuzlara ve kullanıcılara         otomatik aktarımı,
 • Tüm sosyal medya kanallarının tek iş havuzu üzerinden takip edilip işlenebilme olanağı,
 • Mesajların müşteri ile kurum kullanıcısı arasında diyalog olarak gösterimi ve yönetimi,
 • Kullanıcıların aktif/pasif durumlarının yönetimi,
 • Kullanıcı yetkilerine göre  filtreleme  yapılması,
 • Mesaj silme ve arşive alma  akışlar,
 • Spam yönetimi,
 • Havuz ve kullanıcılar arası atama işlemleri,
 • Twitter, Facebook Sosyal hesap profili gösterimi,
 • Müşteri ile sosyal hesapları arasındaki eşleştirmelerin yapılması,
 • Eşleşen müşterilerin kurum bünyesindeki profili gösterimi,
 • Kurum içindeki iş süreç uygulamaları ile süreç entegrasyonu ve takibi,
 • Mesajların duygu analizlerinin işaretlenebilmesi,
 • Müşteriye Özel ve Genel Mesaj Gönderilmesi,
 • Konu ve şablon seçimi,
 • Aksiyon tarihçesi gösterimi,
 • Dialog yönetimi işlemleri,
 • Dashboard rapor ekranları,
 • Facebook ve Twitter Hesaplarının Eşlenmesi,
 • Klout Entegrasyonu,
 • Anahtar kelime arama,
 • Filtrelenen kayıtların Excel formatında kaydedilmesi ve raporlanması.