Softtech CRM

SOFTTECH CRM UYGULAMASI PAKETİ

SoftTech, analitik ve operasyonel CRM konusunda uzman, CHORDIANT sertifikalı ekipleri ile birlikte hem Bankacılık hem de Sigortacılık sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) konusunda paket çözümler geliştirmektedir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi  müşterileri  veri marketi (data mart) ile   pazarlama stratejileri doğrultusunda üretilen satış fırsatlarının kanallara (şube, internet, ATM, vb.) aktarılmasını, satış fırsatlarının bu kanallarda sunulmasını ve müşteri yanıtlarının toplanmasını sağlayan ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yardımcı olan çeşitli fonksiyonları (Müşteri Tek Resmi, Anket Uygulaması, Gişeden Satış…) içeren bir sistemdir.

Gerçek Zamanlı Karar Sistemi  ile oluşan bir olayın  gerçek zamanlı olarak yakalanması, buna karşın alınabilecek aksiyonların tanımlanması ve en uygun aksiyonun seçilmesini sağlayan bir sistemdir. Pazarlama amaçlı kullanılabildiği gibi bir uyarı sistemi, kişiselleştirme gibi alanlarda da kullanılabilmektedir.

Satış ve Servis Platformu  modülü  CRM’in  kullanıcı ile buluşan yüzüdür.  Pazarlama aktivitelerinin (teklifler gibi) kullanıcıya ulaştırılması ve yönetilmesi, müşteri bilgilerinin yönetilmesi gibi çeşitli fonksiyonlar bulunmaktadır. Ayrıca müşteri ile ilgili geniş bir bilginin tek bir ekran ile erişilmesini sağlayan fonksiyonları da barındırmaktadır.

Pazarlama ve Planlama  kapsamında oluşturulan veri tabanı üzerinden hedef kitlenin belirlenmesi ile bir kampanya tanımının yapılması, bunun planlanması ve üreteceği çıktının tasarlanabildiği bir ortamdır. Üretilen çıktı e-posta, SMS gibi kanallarla çeşitli entegrasyonlar kurularak hedefe ulaştırılır.

Olay Tabanlı Pazarlama Platformu ile müşterilerin çeşitli kanallardan yaptığı işlemlerin, kart hareketlerinin gerçek zamanlı dinlenmesini, bu işlemler üzerine çeşitli senaryoların tasarlanmasını sağlayan, bu senaryolar gereği çeşitli aksiyonların alınabildiği (e-posta, SMS gönderme gibi) platformdur.

Kampanya Optimizasyonu kapsamında  kampanyaların kanal kapasitesi,  müşteri iletişim sıklığı kuralları, müşteri kanal tercihleri gibi kısıtları dikkate alarak, kanal maliyetleri gibi maliyet kalemlerini gözeterek kâr artışı sağlama, iletişim sıklığını düzenleme gibi amaçların gerçekleştirilmesi için en iyi teklifin, uygun müşteriler için, uygun kanallardan sunulmasını sağlayan platformdur.

Sosyal CRM modülü ile  sosyal medya üzerinden müşterileri dinleme, onları daha iyi tanıma, çeşitli hizmetleri verme, topluluk yönetimi ile daha yakın ilişkilere girmeyi sağlayan, kurumların sosyal medya aktivitelerinin yönetimi sağlayan platformdur. Dinleme, anlama, etkileşim ve aksiyon başlıkları altında Mesaj Yönetimi, Sosyal Medya Takip, Sosyal Segmentasyon, Sosyal Profil, İçerik Yönetimi gibi fonksiyonlar bulunmaktadır.