ORIONIS

SOFTTECH  SOSYAL PLATFORM UYGULAMASI

Kurum içi iletişimi arttırmak ve departmanlar arasındaki etkilieşimli daha verimli hale getirmek için kurgulanan Orionis esnek yapısı sayesinde tüm kurum içi iletişim ihtiyaçlarınıza cevap vermek üzere yaratılmış bir sosyal platform uygulamasıdır.

Alışılmış sosyal medya kullanım modelleri örnek alınarak tasarlanan Orionis ilk kullanımdan itibaren yabancılık çekmeyeceğiniz yapısıyla ihtiyaç duyacağınız  genel ve özel tüm fonksiyonları kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.

ORIONIS ‘ un başlıca modülleri :

  • Mesajlaşma
  • Grup Oluşturma
  • Kişisel/Grup Etkinlikleri Yaratma
  • Medya Paylaşımı (Fotoğraf/Video/Ses)
  • Çeşitli Kullanıcı Seviyeleri
  • İzleme ve Raporlama

gibi fonksiyonlarıyla özellikle çalışan sayısı fazla  ve farklı lokasyon  yerleşimi olan firmaların çalışanlarının  biribirleriyle iş içinde ve dışında da iletişim kurmalarını sağlayan bir Sosyal İş Platformu’dur.