Vizyonumuz:
Yaratıcı çözümleri, yenilikçi ve kaliteli ürünleriyle, Türkiye'nin öncü teknoloji şirketi olmaktır.

Misyonumuz:
Yazılım alanındaki deneyim ve uzmanlığını müşteri memnuniyetine dönüştüren, çalışanlarının bir parçası olmaktan gurur duyduğu, kaliteli ve yaratıcı çözümler sunan lider bir şirket olarak Türkiye'nin teknolojik değişimine katkı sağlamaktır.

Kalite Yönetimi:

SoftTech, "Uluslararası standartlarda referans şirket olma" vizyonu ile paralel, müşteri ve kalite odaklı yaklaşımı ile müşterilerine her alanda proje/bakım/danışmanlık hizmeti vermekte, bunu da dünya çapında kabul görmüş standartlarda hayata geçirmektedir.

SoftTech, bilişim sektöründeki rekabetçi konumunu, teknoloji alanındaki yenilikçi yaklaşımları ve kalite odaklı iş yapış şekli ile korumaktadır. SoftTech'in istenen kalitede hizmet vermesi için temel bileşenler; güncel teknolojilerle geliştirilen yaratıcı çözümler ve ekibin yetkinlik düzeyi olarak tanımlanmıştır.

Kalite Politikası esaslarımız aşağıdaki gibidir:

  • Müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, müşteri odaklı, kaliteli ve yaratıcı yazılım çözümleri geliştirmek ve desteklemek
  • Çalışanlarının bir parçası olmaktan gurur duyduğu, lider bir şirket olmak
  • Süreçlerimizi uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda yapılandırarak, verimliliği en üst düzeye taşıyacak araç ve teknolojiler ile destekleyerek hizmet vermek
  • Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçümleyerek, sürekli iyileştirmeye girdi sağlamak
  • Müşterilerimizin gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti en üst düzeyde tutan bir yönetim yaklaşımı sergilemek
  • Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle karşılıklı fayda ilişkileri kurmak ve sürdürmek
SoftTech Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 ve ISO 27001 standardına uygun olarak yapılandırılmış ve belgelendirilmiştir.

SoftTech yazılım süreçlerini uluslararası kabul görmüş standart ve modellere uygun olarak tanımlamıştır. Yazılım yaşam döngüsünü PMI ( Project Management Institue) standartlarında proje yönetimi yaklaşımı ile yönetirken, kurumsallaşmış süreçlerini uluslararası kabul görmüş CMMI v1.3 (Capability Maturity Model Integration), Level 3 belgesi ile desteklemiştir.

SoftTech Mayıs 2011'de CMMI v1.2 Level 3 belgesini almış, bu tarihten itibaren iş yapış şeklinden ödün vermeden ve sürekli başarıyı yakalayarak Mart 2014' de CMMI sertifikasını v1.3 Level 3 olarak yenilemeye hak kazanmıştır.

SoftTech, standart iş yapış şeklinin korunması, süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi yönüyle ön plana çıkan bir organizasyondur. SoftTech, kalite odaklı yaklaşımını koruyarak müşterilerine, çalışanlarına ve topluma katma değer yaratan hizmetler ve ürünler sunmayı hedeflemektedir

Bilgi Güvenliği Yönetimi:

Günümüzde, sadece çalışanlarıyla değil, müşterileri, iş ortakları ve hissedarlarıyla birlikte tanımlanan kurumlarda, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, strate-jik bir önem taşımaktadır.

Bilgi güvenliğini sağlamak, teknolojik çözümlerle birlikte sağlam bir güvenlik yönetim sisteminin ku-rulması ile mümkün olabilmektedir. ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu kapsamda, etkin bir bilgi güvenlik yönetim sisteminin oluşturulmasını ve müşterilerine güven ortamında hizmet vermeyi strateji olarak benimsemiş kurumumuz, Aralık 2012 tarihinde ISO 27001 Sistem Belgelendirme çalışmalarını başarıyla gerçekleştirerek ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Belgesini almaya hak kazanmıştır. Şirketimiz ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Sertifikası çerçevesinde denetlenmekte ve süreçlere uygun yönetilmektedir